Evanxeo do Domingo 21 de Agosto

Os evanxeos recollen un devandito que Xesús repetiu probablemente en diversas circunstancias. É un berro que resume a súa maneira de ver a realidade. As fontes conservárono segundo unha dobre versión. A primeira é contundente e radical: «Os últimos serán os primeiros e os primeiros serán os últimos». A segunda é máis suave e matizada: «Hai últimos que serán primeiros e primeiros que serán últimos». Xesús ve a realidade con ollos inconformistas. As cousas non son o que deben ser. Esta orde de cousas non se axusta á verdade de Deus. Este mundo que estamos a construír será sometido a unha revisión a fondo. Case todo será ao revés…