Primeiros xestos de apertura do Vaticano cara ás mulleres

O papa Francisco quería desde fai polo menos tres anos facer unha «profunda teoloxía da muller» para estudar o modo no que o seu papel dentro da Igrexa pode ser cada vez máis importante. Poucos pasos déronse nesta dirección desde que compartise a idea na viaxe de volta das Xornadas Mundiais da Mocidade de Río de Janeiro, no ano 2013, pero os cambios comezan a chegar…