Enlaces

Asociacións parroquiais:

Oficina Dereitos Sociais – Coia (ODS-Coia): A ODS-Coia é unha das portas de entrada na acción social da comunidade

Centro Cultural Rueiro: Rueiro promove actividades culturais na comunidade do Cristo da Victoria

Asociación de Mulleres Dorna: promove actividades para as mulleres do barrio.

Comités Óscar Romero: Comité Óscar Romero (COR) de Vigo.

ducación: experiencias educativas, materiais, escolas libres, etc.

Escola libre Paideia: escola situada en Mérida. Levan 25 anos cun proxecto de escola autoxestionada , libre, baseada no principio da liberdade responsable e solidariedade entre iguais.

Seminario galego de educación para a Paz: organización que naceu en 1985 coma un seminario Permanente promovido por un grupo de profesionais dos distintos niveis do ensino sensibilizados diante da ausencia de materiais didácticos e reflexións teóricas sobre a paz.

Escola sobre marxinación: escola madrileña que leva anos formando persoas e reflexionando sobre os problemas dos nenos e xoves maltratados polas distintas institucións sociais.

Escola Prospe: Escola Popular de Persoas Adultas de Prosperidad. Proxecto pedagóxico e social que xurde por iniciativa popular en 1973 no barrio madrileño de Prosperidad. Un proxecto de educación de persoas adultas iniciado por xente do barrio..