Asociacións

O edificio da parroquia ademais de albergar as celebracións e servir de espazo de encontro e reflexión para as comunidades, tamén cumpre servizo como local de varias asociacións.

Estas asociacións complementan o traballo que se fai dende a comunidade atendendo de xeito específico: os problemas do barrio, muller, mocidade, ecoloxismo, etc.

Deja un comentario