Acción social

A acción social da comunidade do Cristo da Victoria organízase a través de plataformas que procuran responder aos problemas que se detectan na comunidade. Deste xeito diferentes grupos e plataformas coordinados polo consello de acción social tentan responder ás necesidades dos: enfermos, presos, rapaces, inmigrantes, etc.

Nos últimos ano algunhas destas plataformas desapareceron como tales, pero o traballo segue a facerse con menor estrutura.