Unha Igrexa pobre e para os pobres

A vontade reformista e renovadora do Papa Francisco vai máis aló das habituais cuestións intraeclesiales e ecuménicas. Xa durante o seu primeiro encontro coa prensa puxo de manifesto toda a forza explosiva do seu programa cando explicou os motivos que lle levaron á elección do nome «Francisco» e engadiu: «¡Ah, como quixese unha Igrexa pobre e para os pobres!». Segundo isto, o nome «Francisco» simboliza o programa dunha Igrexa pobre para os pobres. Esta visión manifestouna o papa reiteradamente… (W. Kasper en «Reflexión y Liberación»)