Comezaron as celebracións de Semana Santa.

Coas celebracións eucarísticas do Domingo de Ramos comezamos a Semana Santa que  desenvolvese co lema: COMPAIXÓN NAS FRONTEIRAS DA VIDA. Destacamos a Eucaristía de Familia preparada con esmero por nenos, xoves, e catequistas das distintas etapas da catequese (iniciación, comuñón, postcomunión e adolescentes). Despois de intoroducir cunha representación o Evanxeo da entrada de Xesús en Xerusalén na borriquilla, aclamamos todos a «o noso amigo Xesús» con palmas e ramos, presentáronnos con simbolos os dias do triduo pascual, celebramos xuntos a cea de Xesús, e terminaron agradecendo tantas cousas boas aprendidas durante anos sobre «o noso amigo Xesús»

As póximas celebracións serán o Xoves Santo: CELEBRACION DA CEA DO SEÑOR (8 DA TARDE) e o Venres Santo: ORACION COMUNITARIA (12 DA MAÑANA) e CELEBRACION DA CEA DO SEÑOR (8 DA TARDE). O Sábado Santo: VIXILIA PASCUAL (10 DA NOITE).