O evanxeo do domingo

Para ter ocasión de coñecer o evanxeo dominical, fonte de espiritualidade para a nosa comunidade, seguimos contando coas semanais achegas que o noso amigo Manolo Regal fainos a través do blogue dá a escola de espiritualidade de Galicia.

Ler a achega do Domingo de Ramos.