Coresma 2020

Tempo para a interioridade

1º domingo de Coresma:

¿Que é o que dá valor á miña vida?

Nun mundo cada vez máis acelerado, máis saturado de ruídos, imaxes, datos e palabras, a Coresma é tempo propicio para a interioridade, para retirarnos ao «deserto» e afondar na procura de respostas ás preguntas esenciais:

¿Quen son? ¿Que busco? ¿Que é o que dá valor aá miña vida?

«No solo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios» (Mateo 4,4)

2º domingo de Coresma:

¿Onde poño a miña felicidade?

A pregunta que cómpre facerse agora é decisiva: ¿Procuro a miña felicidade ou a felicidade das demais personas? ¿Prefiro quedarme feliz na miña montaña ou baixarei a compartir e a revindicar a felicidade de todas? Nun día como o de hoxe, cabe preguntarse tamén : ¿Non son as mulleres, portadoras dende sempre dos traballos dos coidados, que amosa o camiño? ¿Nono foron as mulleres quen revindicaron outro mundo posible ao berro de «Queremos o pan, pero precisamos as rosas»?

«Levantaos,no temáis» (Mateo 17,7)

3º domingo de Coresma:

¿A que fontes acudo para saciar a miña sede?

Nos domingos anteriores preguntámonos que daba valor á nosa vida e onde poñiamos a nosa felicidade. As preguntas seguen estando sempre aí… agardando a nosa resposta. Porque a vida non é unha liña recta, e tralos espazos de silencio interior e de felicidade persoal cómpre saía cara fóra, baizar do monte e buscar fontes onde refrescar a vida de todas e todos. ¿Onde atoparemos esas fontes?

«El que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed» (Juan 4,14)

4º domingo de Coresma:

¿Con que ollos miro a realidade?

A mirada do mero espectador, pasiva, allea, insensible, é cada vez máis habitual no noso mundo. Por isto, neste tempo de Coresma, temos que renovar os nosos compromisos.

¿Estamos cegos ante as inxustizas, ante a dor, ante o sufrimiento? ¿Ou procuramos a luz da mirada amorosa, comprometida, solidaria de Xesús de Nazaret?

«Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo» (Juan 9,5)

5º domingo de Coresma:

¿Comparto o don da vida?

Nos primeiros domingos deste tempo de Coresma cuestionámonos que daba valor á nosa vida e onde poñiamos a nosa felicidade; despois nos preguntamos como atopar as fontes onde saciar a nosa sede e con que ollos debíamos mirar a realidade. Quédanos unha pregunta, que dalgunha maneira serve para dar resposta a todas as demais: ¿Cremos na palabra, na vida de Xesús de Nazaret? ¿Escoitamos a súa chamada? ¿Compartimos o don da vida?

«Yo soy la resurrección y la vida» (Juan 11,25)