Entrevista á teóloga brasileña Ivone Gebara

Ivone Gebara é unha das principais referencias da Teoloxía Feminista das últimas décadas, non só no ámbito brasileiro como a nivel mundial. Ela mesma defínese como teóloga feminista da liberación e é consciente que esta forma de situarse condiciona a súa forma de entender o cristianismo.

A súa actitude crítica ha provocado rexeitamento en moitos ámbitos eclesiais, moitas veces vindos de persoas que non indagan nos orzamentos que están na base da reflexión teolóxica da relixiosa brasileira, quen sempre deixou claro de que lado se sitúa, o dos colectivos marxinados dentro da sociedade e da propia Igrexa.

Nesta entrevista, Ivone Gebara mostra o seu pensamento en relación ao mundo feminino dentro da Igrexa católica, á que acusa de deixarse influenciar máis por modelos culturais que pola propia mensaxe de Xesucristo, dando a entender que as tentativas de cambios que quixo levar a cabo o Papa Francisco en referencia ás mulleres son actitudes que, na súa opinión, non van provocar, por agora, ningunha novidade importante.

Ivone Gebara estivo na nosa comunidade hai anos participando nas charlas de Advento.

Ler entrevista aquí