Fin da Campaña «Vigo con Haití»

Como todos os anos a nosa comunidade quere facer un xesto común de solidariedade, e temos escollido Haití. O furacan Matthew acontecido no mes de Outubro ten engadido sufrimento, miseria e morte sobre este pobo xa castigado polo terremoto  do 12 de enero de 2010 que causou centenares de mortos, feridos e desaparecidos. Temos escollido a ONG “Acción Verapaz” como intermediaria da nosa solidariedade. Na paxina que ven a continuación tedes o modo de contribuir por via bancaria. Tamen podedes contribuir por medio do peto da parroquia e na colecta da fin da campaña o próximo fin de semana 21 e 22 de Xaneiro nas celebracions da comunidade.