Monseñor Agrelo: «Ver para acoller»

A Revista Encrucillada organizou o 22 de outubro o XXXI Foro Encrucillada, en Santiago de Compostela. Monseñor Santiago Agrelo Martínez participou como relator. O seu posicionamento crítico coas políticas sobre estranxeiría, incluídas os valos con concertinas nas fronteiras de Ceuta e Melilla, como consecuencia da proclamación do Evanxeo nese mundo, quedo reflectido no relatorio que titulou «Ver para acoller».