O Capitulo Xeral dos Dominicos

O Papa Francisco ha impartido a súa Bendición Apostólica para o Mestre da Orde dos Dominicos, frei Bruno Cadoré, e para todos os frades capitulares do Capítulo Xeral de Bolonia 2016. Así mesmo fíxoa extensiva a toda a Orde dos Dominicos. Levouno a cabo a través dunha telegrama dirixido ao Mestre da Orde. O Capitulo é unha asemblea dos dominicos de todos os países do mundo onde hai fundaciones para tratar de adecuar a mision dos frades ás necesidades da Igrexa e do mundo.