Ivone Gevara: «Ordenación das mulleres? Para cal Igrexa, para cal Teoloxia?»

Ivone Gevara, teologa brasileña, ben coñecida na nosa comunidade por ter participado nas charlas de Advento e Cuaresma, fai unha interesante reflexión ante a expectación creada na igrexa e na sociedade pola posibilidade de acceso da muller ó diaconado nas comunidades cristiás. O titulo da charla («Ordenación das mulleres? Para cal Igrexa, para cal Teoloxia?» ) xa manifesta que hai que ir mais alá do diaconado: un cambio profundo na reflexión teolóxica e na estructura da Igrexa».