Participamos no Encontro «Ecoloxia, Cooperación e Solidariedade»

Membros da nosa comunidade participaron no XII Encontro de Formación dá ONG d@s Dominicos «Acción Verapaz». O tema do Encontro foi «Ecoloxía, Cooperación e Desenvolvemento» e foi levado a cabo en Valladolid. Participaron persoas chegadas de distintas partes de España. O centro do Encontro foron duas relatorios desenroladas por Javier Gutiérrez, Doutor en Economía e Activista de Ecologistas en Acción, e Arcadi Oliveres, profesor de Economía Aplicada da Universidade Autónoma de Barcelona e activista de «Justicia i Pau». Tamen Miriam Zapeta, dominica guatemalteca pero con ampla experiencia de contacto coa muller africana pola súa longa estancia alí, desenvolveu un importante relatorio sobre «A muller en Africa». Houbo tamén momentos lúdicos e sobre todo un gran ambente fraternal entre todos os asistentes.