Documento de Caritas ante as próximas Eleccións

Inserimos un documento de Caritas que contén algunhas propostas para construír»unha sociedade xusta e cohesionada» cara ás próximas Eleccións Xerais. Pode servir para orientar a nosa participación.