TROCO FEITO: Ofrezo moble para salón

Ofrezo moble para salón. Contacto: Josefina (627973532)