«Os porques da fame», Esther Vivas

Vivimos nun mundo de abundancia. Hoxe prodúcese comida para 12.000 millóns de persoas, segundo datos da Organización das Nacións Unidas para a Agricultura e a Alimentación (FAO), cando no planeta habitan 7.000. Comida, hai. Entón, por que unha de cada sete acodes no mundo pasa fame?

A emerxencia alimentaria que afecta a máis de 10 millóns de persoas no Corno de África volveu a pór de actualidade a fatalidade dunha catástrofe que non ten nada de natural. Secas, inundacións, conflitos bélicos? contribúen a agudizar unha situación de extrema vulnerabilidade alimentaria, pero non son os únicos factores que a explican.

A situación de fame negra no Corno de África non é novidade. Somalia vive unha situación de inseguridade alimentaria desde hai 20 anos. E, periodicamente, os medios de comunicación removen os nosos confortables sofás e lémbrannos o impacto dramático da fame no mundo. En 1984, case un millón de persoas mortas en Etiopía; en 1992, 300.000 somalíes faleceron a causa da fame; en 2005, case cinco millóns de persoas ao bordo da morte en Malaui, por só citar algúns casos.

A fame non é unha fatalidade inevitable que afecta a determinados países. Cáusalas da fame son políticas. Quen controlan os recursos naturais (terra, auga, sementes) que permiten a produción de comida? A quen benefician as políticas agrícolas e alimentarias? Hoxe, os alimentos convertéronse nunha mercadoría e a súa función principal, alimentarnos, quedou nun segundo plano.

Sinálase á seca, coa consecuente perda de colleitas e gando, como un dos principais desencadenamentos da fame negra no Corno de África, pero como se explica que países como Estados Unidos ou Australia, que sofren periodicamente secas severas, non padezan fames negras extremas? Evidentemente, os fenómenos meteorolóxicos poden agravar os problemas alimentarios, pero non bastan para explicar cáusalas da fame. No que respecta á produción de alimentos, o control dos recursos naturais é clave para entender quen e para que se produce.

En moitos países do Corno de África, o acceso á terra é un ben escaso. A compra masiva de chan fértil por parte de investidores estranxeiros (agroindustria, Gobernos, fondos especulativos…) provocou a expulsión de miles de campesiños das súas terras, diminuíndo a capacidade destes países para autoabastecerse. Así, mentres o Programa Mundial de Alimentos tenta dar para comer a millóns de refuxiados en Sudán, dáse o paradoxo de que Gobernos estranxeiros (Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Corea…) cómpranlles terras para producir e exportar alimentos para as súas poboacións.

Así mesmo, hai que lembrar que Somalia, a pesar das secas recorrentes, foi un país autosuficiente na produción de alimentos até finais dos anos setenta. A súa soberanía alimentaria foi arrebatada en décadas posteriores. A partir dos anos oitenta, as políticas impostas polo Fondo Monetario Internacional e o Banco Mundial para que o país pagase a súa débeda co Clube de París, forzaron a aplicación dun conxunto de medidas de axuste. No que se refire á agricultura, estas implicaron unha política de liberalización comercial e apertura dos seus mercados, permitindo a entrada masiva de produtos subvencionados, como o arroz e o trigo, de multinacionais agroindustriais norteamericanas e europeas, quen empezaron a vender os seus produtos por baixo do seu prezo de custo e facendo a competencia desleal aos produtores autóctonos. As desvalorizacións periódicas da moeda somalí xeraron tamén a alza do prezo dos insumos e o fomento dunha política de monocultivos para a exportación forzou, paulatinamente, ao abandono do campo. Historias parecidas déronse non só en países de África, senón tamén en América Latina e Asia.

A subida do prezo de cereais básicos é outro dos elementos sinalados como detonante das fames negras no Corno de África. En Somalia, o prezo do millo e o sorgo vermello aumentou un 106% e un 180% respectivamente en tan só un ano. En Etiopía, o custo do trigo subiu un 85% con relación ao ano anterior. E en Kenia, o millo alcanzou un valor 55% superior ao de 2010. Unha alza que converteu a estes alimentos en inaccesibles. Pero, cales son as razóns da escalada dos prezos? Varios indicios apuntan á especulación financeira coas materias primas alimentarias como unha das causas principais.

O prezo dos alimentos determínase nas Bolsas de valores, a máis importante das cales, a nivel mundial, é a de Chicago, mentres que en Europa os alimentos comercialízanse nas Bolsas de futuros de Londres, París, Ámsterdam e Frankfurt. Pero, hoxe día, a maior parte da compra e venda destas mercadorías non corresponde a intercambios comerciais reais. Calcúlase que, en palabras de Mike Masters, do hedge fund Masters Capital Management, un 75% do investimento financeiro no sector agrícola é de carácter especulativo. Cómpranse e venden materias primas co obxectivo de especular e facer negocio, repercutindo finalmente nun aumento do prezo da comida no consumidor final. Os mesmos bancos, fondos de alto risco, compañías de seguros, que causaron a crise das hipotecas subprime, son quen hoxe especulan coa comida, aproveitándose duns mercados globais profundamente desregularizados e altamente rendibles.

A crise alimentaria a escala global e a fame negra no Corno de África en particular son resultado da globalización alimentaria ao servizo dos intereses privados. A cadea de produción, distribución e consumo de alimentos está en mans dunhas poucas multinacionais que antepoñen os seus intereses particulares ás necesidades colectivas e que ao longo das últimas décadas han erosionado, co apoio das institucións financeiras internacionais, a capacidade dos Estados do sur para decidir sobre as súas políticas agrícolas e alimentarias.

Volvendo ao principio, por que hai fame nun mundo de abundancia? A produción de alimentos multiplicouse por tres desde os anos sesenta, mentres que a poboación mundial tan só duplicouse desde entón. Non nos enfrontamos a un problema de produción de comida, senón a un problema de acceso. Como sinalaba o relator da ONU para o dereito á alimentación, Olivier de Schutter, nunha entrevista ao PAÍS: ?A fame é un problema político. É unha cuestión de xustiza social e políticas de redistribución?

Se queremos acabar coa fame no mundo é urxente apostar por outras políticas agrícolas e alimentarias que coloquen no seu centro ás persoas, ás súas necesidades, a aqueles que traballan a terra e ao ecosistema. Apostar polo que o movemento internacional da Vía Campesiña chama a soberanía alimentaria, e recuperar a capacidade de decidir sobre aquilo que comemos. Tomando prestado un das lemas máis coñecidos do Movemento 15-M, é necesaria unha «democracia real, xa» na agricultura e a alimentación.