Campaña: «Que el derecho no se detenga a la puerta de los CIES»

Varias entidades impulsaron un manifiesto co título «Que o dereito non se deteña á porta dos CIES» para pedir que a elaboración do Regulamento que regulará o funcionamiento destes Centros fágase coa participación das asociacións e grupos que están a documentar a vulneración de dereitos das persoas alí internadas e lles atenden a elas e aos seus familiares. Este é o xeito de acadar maior transparencia na xestión dos CIES, menor arbitrariedade, maior respecto aos dereitos e a dignidade das persoas recluídas…

Por iso animan a darlle un lectura detuda e a sumarse ao manifesto. Podedes acceder ao manifiesto e asinalo neste enlace: spreadsheets.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEtRMmloSjhzNlJEQ19jS0xud0dHUmc6MQ