Sábado 16: limpeza xeral do complexo parroquial

Tal como sinala o calendario parroquial este sábado 16 de abril dende as 10h00 temos a xornada de de limpeza xeral do complexo.

Como todos os anos antes da Pascua daremos un repaso máis a fondo do complexo para deixar os locais limpos e relucentes.