Festa da Trinidade

"Enviouno para salvar o mundo"

Lectura do libro do Éxodo 34, 4b-6.8-9

Naqueles días, Moisés ergueuse cedo e subiu ao monte Sinaí, conforme lle mandara o Señor, levando consigo as dúas táboas de pedra.
O Señor baixou na nube e parou alí con el. Moisés pronunciou o nome do Señor. O Señor pasou diante del proclamando: "O Señor, o Señor, Deus compasivo e benfeitor, tardo á ira, rico en amor e lealdade.
Moisés, ao tempo que se postraba polo chan e adoraba, dixo: "Se merezo, Señor, o teu favor, pídoche que veñas ti connosco. Este pobo ten cerviz dura, pero ti perdoarás as nosas culpas e pecados e farás de nós a túa herdade"

Lectura da segunda carta do Apóstolo san Paulo ós Corintios 13,11-13

Irmáns, estade alegres, procurade a perfección, dádevos azos, andade de acordo, vivide en paz e o Deus do amor e da paz estará convosco. Saudádevos uns aos outros co ósculo santo. Mándanvos saúdos todos os cristiáns.
Que a gracia do señor Xesús Cristo, o amor de Deus e a comuñón do Espírito Santo vos acompañen a todos.

Lectura do santo Evanxeo segundo Xoán 3, 16-18

Naquel tempo dixo Xesús a Nicodemo: "Pois de tal xeito amou Deus o mundo, que lle deu ó seu Fillo Unixénito, para que todo o que cre nel non se perda, senón que teña vida eterna.
Non mandou Deus o Fillo ó mundo para que xulgue o mundo, senón para que por el se salve o mundo.
O que cre nel, non é xulgado; mais o que non cre, xa está xulgado, porque non creu no Fillo Unixénito de Deus.