Video :: Os nenos ven, os nenos fan

Presentamos esta campaña feita por unha organización australiana que reflexiona sobre a relación entre os comportamentos de adultos e nenos.