Artigo sobre o actual modelo de vida

Presentamos este artigo aparecido en Rebelión sobre as consecuencias do noso modelo de vida sobre a Terra. O artigo títulase "Malas y buenas noticias".