XL ROMAXE DE CRENTES GALEGOS. INFORMACIÓN PRÁCTICA

Compartimos desde esta páxina web as ultímas noticias que nos chegan con informacións practicas sobre a Celebracion do XL Romaxe de Crentes Galegos a celebrarse o sábado 9 de setembro en Beade (Vigo):

Información en «Irimegos Wordpres»