Comezan as primeiras comuñóns

Un grupo de 14 nenos e nenas participaron por primeira vez na euscaritia da comunidade o pasado sábado 6 de Maio. Nos tres proximos sábados de maio participarán outros grupos. Estes nenos e nenas tiveron unha preparación de dous anos. Terán ocasión de asistir proximamente a un campamento e despois á catequese de postcomunión.