2017: «Recoser un mundo que rompe»

A asociación «Cristianismo e Xustiza» ofrécenos unha interesante reflexión de fin de ano para entrar no novo tratando de «recoser un mundo que rompe». Problemas globales como a confrontación politica, o ascenso da extrema dereita, os conflitos bélicos, a disidencia eclesial, e a manipulación da prensa pódennos facer pensar para tomar posturas concretas.