Masa, individuo, comunidade: Martín Valmaseda

Martin Valmaseda é un teólogo e comunicador que reside en Guatemala. Fundador en Vallecas do ECOE (Equipo de Comunicacíon Educativa) pero emigrante a outras terras para sementar o Grupo «Cauce». Ofrecenos una interesante reflexión sobre o sentido da COMUNIDADE POPULAR DE BASE, como prólogo ó Congreso que se celebrará proximamente en Brasil baixo o titulo: CEBS: JUSTIÇA E PROFECIA A SERVICIO DA VIDA.