Ante a celebración do «Domingo do envío»

O próximo domingo 16 de Outubro a nosa comunidade celebra o «Domingo do envío». Hai semanas publicamos un interesante articulo de Dolores Aleixandre sobre o significado do xesto do «envío». Podemos releelo nesta páxina:

Dolores proponnos «ler de novo o texto como dirixido a nós (a toda a comunidade), sentirnos aludidos polas súas palabras e escoitar sobrecogidos a chamada apremiante a poñernos en camiño»… «e leelo sen aparcalo nuha zona reservada ao «clero e arredores», sen darnos conta de que esta actitude supón algo tan grave como negar a nosa condición de discípulxs. Porque é esa a condición preciosa que recibimos no Bautismo e que segue latente en nós esperando a oportunidade de despregar todas as súas potencialidades».

O texto do «envio» podemos atopalo en Lucas, 10,1-12.