Comezo das clases de Educación Permanente de Adultos

A nosa comunidade ven ofrecendo a actividade de “educación permanente de adultos” como resposta á necesidade de maior nivel cultural, da muller principalmente, constatada a través dun estudo sociolóxico realizado por Emilio Suárez, hai anos, sobre a Muller no barrio de Coia.

Dende entón, impartiuse cos seguintes OBXECTIVOS:

  • Orientar e motivar a AUTOFORMACIÓN
  • Fomentar VALORES COMUNITARIOS
  • Formación dunha CONCIENCIA CRÍTICA e RESPONSABLE

Actualmente, superada a demanda de alfabetización por unha parte , e o troco da Lei de Educación referida á Ensinanza Secundaria Obligatoria (ESO) por outra, as clases de adultos organizadas por este centro impártense diariamente en dous niveis (1º e 2º de CULTURA BÁSICA) cos seguintes

Horarios

  • 1º nivel – luns a venres de 15.00 a 16.30 da tarde
  • 2º nivel – luns a venres de 16.30 a 18.00 da tarde

As clases comenzan o luns 3 de Outubro nos locais da pranta baixa de Parroquia do Cristo da Victoria.