Evanxeo do Domingo 18 de Setembro

«Non podedes servir a Deus e ao diñeiro». Estas palabras de Xesús non poden ser esquecidas nestes momentos por quens sentimonos os seus seguidores, pois encerran a advertencia máis grave que deixou Xesús á Humanidade. O Diñeiro, convertido en ídolo absoluto, é o gran inimigo para construír ese mundo máis xusto e fraterno, querido por Deus.