Dolores Aleixandre: «O secuestro do envio»

A pouco máis dun mes para a «celebración do envío» na nosa comunidade, estás palabras da teóloga Dores Aleixandre pódennos vir moi ben para ir concentrando as nosas forzas.