O Evanxeo do Domingo 22 de Maio (Trindade)

Ao longo dos séculos, os teólogos realizaron un gran esforzo por achegarse ao misterio de Deus formulando con diferentes construcións conceptuais as relacións que vinculan e diferencian ás persoas divinas no seo da Trindade. Esforzo, sen dúbida, lexítimo, nado do amor e o desexo de Deus. Xesús, con todo, non segue ese camiño. Desde a súa propia experiencia de Deus, convida os seus seguidores a relacionarse de maneira confiada con Deus Pai, a seguir fielmente os seus pasos de Fillo de Deus encarnado, e a deixarnos guiar e alentar polo Espírito Santo. Ensínanos así a abrirnos ao misterio santo de Deus. (Pagola)