O Evanxeo do Domingo 8 de Maio (Ascensión)

Esta festa da Ascensión, aínda que concierne a Xesús, fálanos sobre todo dos seus apóstolos e discípulos…Trátase agora de implantar en todas partes a mensaxe de axuda mutua e de solidariedade, no centro do cal a preocupación polos demais e o amor de Deus xúntanse e harmonizanse… Xesús xa non estaba con eles dun modo tanxible e aqueles homes e mulleres, abandonados a si mesmos, empezaron a crer na forza da mensaxe que vivía no seu interior» (Jacques Gaillot – Catecismo)

Evanxeo e comentario (power point)

Comentario de José Antonio Pagola (power)

Comentario e oración de Manolo Regal (Escola de Espiritualidade)