O Evanxeo do Domingo 1 de Maio

Seguindo as recomendacións recollidas na convivencia de comunidades en torno ao tema reflexionado durante o curso -«as celebracións»- de manter unha linea de reflexion previa do evanxeo do domingo presentamos nesta paxina materiais que nos poden servir con esa finalidade:

Evanxeo do domingo e comentario

Comentario de José Antonio Pagola

Material da Escola de Espiritualidade de Galicia elaborado por Manolo Regal