A Renda Básica Universal, compromiso das Comunidades Cristiás

O teólogo Xosé Arregui, na súa charla do Encontro das Comunidades Cristianas Populares (CCP), tido os dias pasados do 27-29 de novembro, mostrounos con claridade que o Proxecto de Xesús é que se vaia cumprindo ao longo da Historia «o ano favorable ou de graza do Señor», o «Xubileo»anunciado por Isaias (Lc 4, 16-21), é dicir: o descanso da terra, a recuperación da liberdade dos escravos, a devolución da terra aos seus antigos propietarios e o perdón de todas as débedas. Este Proxecto cumpriuse xa na primitiva Comunidade cristiá, segundo nárrannos os Feitos (2, 44-46; 4,, 32-35), porque «ninguén consideraba seu nada do que tenia, senón que o posuían todo en común… e entre eles ninguén pasaba necesidade».

Naturalmente este Proxecto debe seguir sendo o compromiso das CCP de hoxe. Uns dos puntos en que se concretaría sería, ao meu entender, o establecemento dunha Renda Básica Universal (RBU), mediante a cal se erradicaría a pobreza e todos seriamos máis libres.

Desapareceria a pobreza ao ter todos as súas necesidades básicas cubertas e xa «ninguén pasaría necesidade». Desaparecerán tamén as colas en Caritas, nos Comedores Sociais, os Bancos de Alimentos, as persoas que malviven na rúa e os rebuscadores de comida nos contendores, etc.

E todos seriamos un pouco máis libres, ao non depender ninguén doutras persoas para vivir.

O traballo, asalariado ou non, volveríase optativo. Cada un podería elixir o traballo que máis lle guste, creándose moitos novos empregos autónomos gratificantes, culturais ou artísticos, etc. E os empregos ingratos, penosos, perigos, aburridos, cotizaríanse a un salario máis alto.

Desaparecerá o medo ao paro ou a non atopar traballo, liberando a cidadás e cidadáns da tiranía dos empresarios que hoxe os explotan. Percibíndoa, o traballador asalariado poderá esixir o cumprimento das condicións de traballo fixadas nos convenios colectivos. A muller poderá esixir tamén igual salario a igual emprego e os mozos terán maior autonomía e oportunidades de promoción ou estudo.

Promocionarase un decrecemento máis sustentable e ecolóxico, ao non estar o emprego condicionado polo afán capitalista do máximo beneficio e á conta da explotación sen medida dos recursos naturais.

Finalmente, a percepción dunha RBU converterá ao «lecer», agora imposto ou forzado pola publicidade, nun lecer libremente elixido e permitirá ás persoas facer uso do seu tempo libre de forma moito máis creativa que agora.

Certamente, a implantación da RBU non é ningunha panacea, nin acabará co capitalismo, como tampouco o fixo nin a conquista do sufraxio universal. Pero como este, a implantación da RBU é un camiño que contribuirá a conseguir un mundo máis xusto, ao que as CCP debemos contirubir dentro do Proxecto querido por Jesús.

Para maior información dou, a continuación, unha indicación bibligráfica onde se poderá ampliar a información sobre a RBU e resolver as dúbidas lexítimas sobre ela:

* Isidoro Moreno: Traballo, subsidios e renda básica: http://www.diariodesevilla.es/article/opinion/2153948/traballo/subsidios/e/renda/basica.html
* Que é a Renda Básica, o seu financiamento e resposta ás dúbidas sobre ela, en: http://www.redrentabasica.org/rb/
* José Igrexas Fernández: A Renda Básica das iguais, en: http://rentabasica.net/

Antonio Moreno de la Fuente. Sevilla 30 nov. 2015