O PAPA FRANCISCO E A SÚA PRIMAVERA ECLESIAL SAEN FORTALECIDOS DO SINODO

“O Papa Francisco marca o camiño da misericoridia cara á xente (por moi pecadora que sexa) e o Sinodo séguelle un pouco de mala gana…” As claves que poden explicar o balance deste Sinodo exponas José M. Vidal en este articulo publicado en “religion digital”. Para ler preme aqui.