XXX FORO DA REVISTA «ENCRUCILLADA»

A revista de pensamento cristian «Encrucillada» convoca o seu XXX Encontro o dia 17 de Outubro no Auditorio «A Banca» de Santiago de Compostela. O tema é: «Cristianismo sen Igrexa». Interveñen Fernando Vidal Fernández («Perfil sociolóxico»), Pepa Torres («Retos Pastoais»), Marisa Rodriguez Pereiro («As mulleres: un reto á Igrexa), e a escritora Espido Freire («Para vos naci», libro sobre Santa Tereixa de Xesús)

Mais información na páxina web http://encrucillada.es/index.php?s=12