“A banca ética e solidaria é posible” entrevista a Clara Soler

A banca cooperativa funcionará plenamente en xaneiro de 2014, con formato ‘online’ e un bancario ambulante. A morosidade dos créditos á banca solidaria é 10 veces inferiores á convencional.

Clara Soler Roig é a responsable a nivel estatal da área socio-cultural do proxecto de banca ética Fiare. Antes traballaba no terceiro sector. Aténdenos na oficina do banco, no ensanche de Barcelona.

Para entrar directamente en materia. Que é Fiare?

Fiare comezou a traballar como axente da Banca Popolare Etica en 2006. O obxectivo era adquirir experiencia no ámbito financeiro para poder crear aquí unha banca ética en mans da cidadanía. Das experiencias que observamos a nivel europeo, a que máis nos interesou foi a de Banca Popolare Etica italiana porque era unha cooperativa de crédito legalmente constituída onde toda a base social -sen importar a cantidade de capital social achegada- tiña os mesmos dereitos: unha persoa, un voto. E este era un principio que a xente que montou aquí o proxecto compartía totalmente.

Como se creou Banca Etica (BpE) en Italia?

É similar a como se creou Fiare aquí. A partir de organizacións do terceiro sector, da economía social e solidaria que viron durante a década de 2000 a necesidade de pór en marcha unha banca ao servizo da economía social. Por estes dous motivos, polo principio dunha persoa un voto e pola súa vinculación coas entidades e asociacións, tomamos como modelo o da BpE.

Tomada a decisión, cal foi o primeiro paso práctico?

Fomos ao Banco de España e rexistrámonos como axentes de Banca Popolare Etica, cara ao 2006. Isto permitiunos empezar a abrir libretas de aforros e canalizar o capital recolleito de persoas e entidades cara ao financiamento de entidades e asociacións.

Explique ben este punto.

Neste momento só traballamos no financiamento de entidades. Entidades do terceiro sector, a economía social e a economía solidaria.

Con iso basta? Non hai máis demanda de crédito agora que as entidades convencionais están pechadas con chave á economía produtiva?

Por mor desta crise, démonos conta de que a nosa base social, que agora son unhas 4.200 persoas socias, persoas físicas ou entidades, quere máis servizos bancarios. Por tanto, a partir de 2012 aprobouse a integración das dúas entidades, Fiare e Banca Popolare Etica. O resultado é unha cooperativa de crédito de ámbito europeo. No último ano, por tanto, traballamos a nivel técnico e legal para ver como faciamos posible isto.

Que xestións concretas?

En febreiro presentamos o proxecto ao banco de Italia, que é quen debe aprobar a solicitude de integración das dúas organizacións. Durante xuño o Banco de Italia debe pronunciarse, aínda que o silencio considérase unha resolución favorable. Se isto é así, ao cabo dun mes o Banco de Italia comunicará ao Banco de España a apertura de oficinas de BpE aquí.

Como se anunciarían? Como Banca Popolare Etica ou como Fiare?

Nós somos partidarios de conservar o nome: Fiare-Banca Popolare Etica. Agora estamos a traballar a nivel técnico, resolvendo todas as cuestións sobre software, a compatibilidade dos equipos, a formación dos traballadores, a adaptación das oficinas no novo modelo e esperamos que o 1 de xaneiro de 2014 poderemos ofrecer á cidadanía servizos bancarios máis completos: mellorar a oferta de libretas de aforro e contas correntes, e financiamento para entidades.

Até agora contas correntes non faciades?

O gran cambio é o tema da conta corrente. E sobre todo mellorar a axilidade na xestión.

E o financiamento a empresas ou particulares que non sexan do terceiro sector non vola expondes?

Non. En Italia tardaron 15 anos en dar financiamento para comprar a primeira vivenda para os socios. Nós non estamos aínda neste debate.

Pero unha PEME ou unha pequena cooperativa pode pedir créditos?

Si. Nós cando recibimos unha solicitude de financiamento miramos varias cousas. En primeiro lugar vemos se son socios. Queremos reforzar as entidades membros do proxecto Fiare. En segundo lugar miramos se o proxecto se adecua aos nosos principios. Fixámonos en se se expón a transformación social, se crean postos de traballo, cales son as condicións laborais, cal é a igualdade de xénero, que tipo de provedores utilizan estas organizacións… Estes son criterios que nós utilizamos para avaliar unha proposta de financiamento. E, evidentemente, o principal criterio é se a proposta se sostén economicamente.

Ás veces financiamos Sociedades Limitadas (SL), pero son SL cunha finalidade social. Non nos fixamos tanto na forma xurídica, aínda que nos dá información, senón que nos fixamos no proxecto.

Perdoe que insista. A particulares aínda non se contempla darlles crédito?

De momento non o temos decidido. Achegóusenos a federación estatal de autónomos pero estamos a estudalo, antes de dar o paso.

Ten conciencia de que hai unha verdadeira necesidade de crédito, xa que os bancos convencionais non o dan? Notan este nicho de mercado?

É difícil facer banca neste momento. Hai que afinar moito coas garantías. Hai unha parte da economía social e solidaria que traballou moito coa administración. É un sector que deu traballo e servizos a poboación que tiña dificultades no mercado laboral. Era un traballo en colaboración coa administración. Por tanto, na medida en que a Economía social se vaia independizando da administración, debe buscar outros mecanismos de financiamento.

Como se organizará o banco en España?

A día de hoxe hai tres oficinas. Bilbao, que é a principal, Barcelona e Madrid. Banca Popolare Etica ten catro grandes áreas e Fiare será a quinta área. Nós, Fiare, temos un conselleiro no consello reitor da cooperativa. Haberá una certa autonomía, os créditos de até 250.000 euros decidiranse en Bilbao. A partir desta cifra decidirao o departamento de análise de risco. Actualmente estamos presentes en 12 comunidades autónomas. Temos unhas 200 persoas socias, voluntarias moi activas, que se encargan da sensibilización sobre finanzas éticas no territorio. Son cidadanía activa, o motor de Fiare. A nivel español Fiare supón unha achega de capital de 4.236.262 euros repartidos entre 3.654 persoas físicas e 444 entidades.

Deste conxunto que parte lle corresponde a Cataluña?

En Cataluña o capital achegado son 730.833 euros de 400 persoas físicas e 82 entidades.

E en canto a depósitos?

A nivel estatal a peche de 2012 tiñamos 33.509.869 euros e en crédito aprobado 31.271.544 euros.

E notan a crise?

Si que a notamos. Hai uns anos recolliamos unha media de 7 millóns de euros en aforro e agora recollemos só 4 millóns. En cambio aumentamos en número de libretas e de persoas. Isto supón que cada vez máis hai un cambio de conciencia entre a cidadanía, que fai unha aposta política e leva o seu diñeiro a un modelo de banca ética. Noutro caso, as cantidades de diñeiro depositadas nas libretas son inferiores.

Que relación ten con outros proxectos similares? Son coincidentes? Considéraos competencia?

Por exemplo, de Coop57 podemos dicir que somos irmáns. Forman parte da estrutura estatal de Fiare desde o inicio. Foi unha das impulsoras e está no principal órgano de goberno de Fiare. A diferenza é que nós somos banca regulada polo Banco de España. Coop57 non é banca regulada, é unha cooperativa de servizos que traballa en temas de financiamento. Coop57 non tiña nin ten o obxectivo de ofrecer máis servizos bancarios. Quería ser un instrumento moi flexible para dar resposta ao sector cooperativo. Eles están especializados en cooperativas e volumes de diñeiro moito máis pequenos que nós, e iso pactámolo entre eles e nós.

Notou máis demanda de crédito froito da crise?

Do que notamos unha alta demanda é dun produto coñecido como anticipo de subvencións. Entidades grandes que traballan na prestación de servizos sociais que hai un ano ou case dous que teñen atrasos nos pagos por parte das administracións, e de cantidades moi importantes. Este foi o produto estrela durante o ano pasado. Notamos tamén que moitas entidades pénsano moito antes de pedir un crédito. Como ven que non saben que pasará coas súas liñas de traballo tentan non pedir préstamos, por sorte son moi responsables e téntanse autoxestionar facendo recortes internos. Hai unha gran responsabilidade neste sentido!

Así, a data na que se mostra publicamente Fiare será 2014?

Cando se verá externamente será a principios de 2014. Agora estamos a traballar con servizos informáticos que nos proverán do software online. Facemos moito traballo interno.

Cal será a estrutura?

Dividimos España en tres ámbitos: o norte, o centro-sur e a mediterránea. Inicialmente traballaremos co tres oficinas. En Cataluña, a oficina será a de Barcelona e promoverase a figura do promotor financeiro ou do banqueiro ambulante. Serán persoas que irán ás sedes das entidades vinculadas para ofrecer os servizos. A idea é traballar cun modelo moi mutual, de dar servizos a nosa propia base social. Non será requisito que a persoa sexa socia para poder recibir un crédito, pero cada vez máis, e sobre todo no contexto de crise, a idea é traballar coa xente que temos dentro. E ter unha expansión moi controlada. Queremos que a xente que veña a Fiare o faga convencida, que saiban que significa unha banca ética. Non queremos meros consumidores.

A informática será entón clave?

Si, totalmente. Sabemos que de entrada custaranos achegarnos a un perfil de xente da terceira idade, pero o modelo é traballar cun bo software que permita que a xente poida facer online solicitudes de depósitos de aforro e de conta corrente por Internet.

Di que quere a un cliente moi militante. Saberá el que quizais recibirá menos polos seus depósitos? Contaranllo?

Isto xa está a pasar. De estes 33 millóns que temos en aforro, os que nolos traen o primeiro que din é que non lles interesa tanto o tipo de interese se non que se lles garanta que o seu diñeiro se utilizará correctamente. Mesmo hai un tipo de libreta que se chama libreta redes, que co tipo de interese faise unha doazón a unha lista de 15 entidades.

É a filosofía global?

Nós o que tentamos é non cobrar caro o crédito e, por tanto, con isto non podes pagar moito o aforro.

Dicía que a xente quere saber que o diñeiro se inviste correctamente. Como se pode garantir isto?

Primeiro, somos unha organización sen ánimo de lucro. Non repartimos dividendos, todo reinvístese na propia entidade. Si que cada ‘x’ anos producíronse certas revalorizacións do prezo da acción, pero isto faise de maneira extraordinaria e se se aproba en asemblea. E somos transparentes. Hai asembleas máis aló da estatal, territorializadas, polo menos dúas veces ao ano, onde as oficinas renden contas sobre que se fixo co diñeiro e en que tipo de proxectos se investiu.

Que é isto das comisións de avaliación?

Os territorios, en Valencia, en Granada, en Córdoba…, teñen comisións de avaliación social. Nós para dar crédito facémolo a partir de dous alicerces. Un é a análise técnica que di se a proposta se sostén ou non financieramente, pero logo está a comisión de valoración ético-social composta por membros da cooperativa non remunerados que examinan se o proxecto se adecua aos nosos principios. Valórano e emiten un informe que chega á persoa de análise de risco. Se o informe é positivo este acábao de avaliar e fíxanse as condicións do posible crédito.

Que ámbitos financian?

Financiamos catro grandes sectores. O primeiro, a inserción social e laboral de persoas. O segundo, proxectos vinculados co comercio xusto. O terceiro, proxectos relacionados coa sustentabilidade do territorio e, por último, propostas vinculadas con educación e cultura.

Fiare emitirá tarxetas? Terá caixeiros automáticos?

Será banca online. En principio haberá tarxeta de débito e de crédito, e poderanse retirar fondos e ingresar o seu a través da rede Servired. Nós non apostamos por un modelo con oficinas onde presencialmente poidas sacar diñeiro, porque é moi custoso. Ti ou eu poderemos ter domiciliada nosa nómina en Fiare e a través dos caixeiros poderemos sacar diñeiro.

Cal é o nivel de impagados que teñen en Fiare?

No territorio español non chega nin ao 1%. En Italia está no 1, 5%, é moi pequeno, comparado coa banca convencional.

Porque é tan pequeno?

Porque se crea unha forte relación de confianza coas entidades. Boa parte delas son sólidas e estables e cando teñen problemas financeiros o que se fai é renegociar as condicións de pago. Pero, en xeral, ningunha entidade se desmorona.

A que nivel medra actualmente?

En financiamento crecemos un 7% e en aforro un 15%

Para ser socio de Fiare que capital social mínimo débese subscribir?

300 euros por persoa física e 600 por persoa xurídica. Estes fondos son recuperables. En caso de necesidade a propia entidade recompra os títulos.

Descargar memoria Fiare 2012

Máis información: www.proyectofiare.com

Fonte:  www.eldiario.es (13 de xuño de 2013)

134 comentarios

 1. I simply want to mention I am beginner to weblog and honestly savored your web-site. Probably I’m planning to bookmark your blog . You amazingly come with terrific well written articles. Appreciate it for revealing your web-site.

 2. Extremely reallyimpressed with your article writing capabilities alsowith the page layout for your blog. Is that this a rewarded submit or did you customize it your self? Either way keep up the nice high quality writing, it is rare to peer a great web loglike this one at the moment

 3. Greetings from Ohio! I’m bored to tears at work so I decided to browse your website on my iphone during lunch break. I really like the knowledge you provide here and can’t wait to take a look when I get home. I’m shocked at how fast your blog loaded on my phone .. I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, superb blog!

 4. This is really interesting, You are a very skilled blogger. I have joined your feed and look forward to seeking more of your wonderful post. Also, I’ve shared your website in my social networks!

 5. I’m quiteinspired together with your publishing talents pluswith the style in your weblog. Is this a rewarded subject matter or did you customize it your self? Either way stay up the nice quality article writing, it’s uncommon to peer a great web-sitelike this one these days

 6. We simply hope to show you the fact that I am young to putting up a blog and thoroughly liked your website. Likely I am inclined to store your web post . You certainly have magnificent page subject. Truly Appreciate it for giving out with our company your internet site information.

 7. I’m really enjoying the theme/design of your site. Do you ever run into any internet browser compatibility issues? A few of my blog audience have complained about my website not operating correctly in Explorer but looks great in Firefox. Do you have any solutions to help fix this problem?

 8. I simply want to mention I’m very new to blogging and absolutely savored you’re page. Likely I’m likely to bookmark your site . You amazingly come with fantastic writings. Bless you for sharing your web page.

 9. I simply want to mention I am new to blogging and definitely liked this blog site. Probably I’m planning to bookmark your site . You really come with remarkable articles and reviews. With thanks for revealing your blog site.

 10. With havin so much written content do you ever run into any issues of plagorism or copyright violation? My site has a lot of completely unique content I’ve either authored myself or outsourced but it looks like a lot of it is popping it up all over the web without my authorization. Do you know any methods to help protect against content from being ripped off? I’d truly appreciate it.

 11. I simply need to advise you that I am new to putting up a blog and utterly adored your write-up. Likely I am inclined to bookmark your blog post . You truly have magnificent article content. Admire it for swapping with us your main domain write-up

 12. I really like your blog.. very nice colors & theme. Did you make this website yourself or did you hire someone to do it for you? Plz reply as I’m looking to construct my own blog and would like to know where u got this from. thank you

 13. I as well as my guys were found to be viewing the good guides from your site while the sudden developed a terrible suspicion I never expressed respect to you for those secrets. All of the young men became for this reason warmed to see all of them and now have clearly been having fun with these things. Thanks for turning out to be really thoughtful and also for deciding upon this kind of brilliant themes most people are really needing to learn about. Our honest regret for not saying thanks to you earlier.

 14. Thank you for sharing excellent informations. Your web-site is so cool. I’m impressed by the details that you’ve on this website. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this website page, will come back for extra articles. You, my pal, ROCK! I found just the info I already searched everywhere and simply could not come across. What a great web-site.

 15. This is wonderfully generous with you to provide unhampered exactly what a few individuals might have marketed as an electronic book in making some dough for their own end, mostly seeing that you could have done it if you ever considered necessary. Those strategies as well worked like the great way to realize that many people have the same keenness like mine to understand great deal more with regards to this matter. I am sure there are a lot more pleasurable situations up front for people who see your site.

 16. I simply couldn’t leave your web site prior to suggesting that I actually enjoyed the standard information a person provide for your guests? Is gonna be back ceaselessly to investigate cross-check new posts.

 17. Pingback: WP Smart Member
 18. Pretty section of content. I just stumbled upon your web site and in accession capital to assert that I acquire actually enjoyed account your blog posts. Anyway I will be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently fast.

 19. I simply want to mention I am beginner to blogging and honestly loved your website. Almost certainly I’m likely to bookmark your site . You really have impressive stories. Appreciate it for sharing with us your web page.

 20. I just want to tell you that I’m new to weblog and honestly loved you’re page. Very likely I’m likely to bookmark your site . You absolutely have superb posts. Kudos for sharing with us your website.

 21. My brother recommended I might like this blog. He was entirely right. This post truly made my day. You can not imagine simply how much time I had spent for this info! Thanks!

 22. Greetings from California! I’m bored to death at work so I decided to check out your blog on my iphone during lunch break. I enjoy the knowledge you provide here and can’t wait to take a look when I get home. I’m shocked at how fast your blog loaded on my phone .. I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, good blog!

 23. Sorry for the huge review, but I’m really loving the new Zune, and hope this, as well as the excellent reviews some other people have written, will help you decide if it’s the right choice for you.

 24. I and my friends have been going through the best tips found on your site while suddenly developed an awful suspicion I never expressed respect to the site owner for those techniques. These people were definitely as a result happy to study them and have now without a doubt been taking pleasure in them. Many thanks for being indeed considerate and then for obtaining varieties of outstanding subject matter millions of individuals are really needing to be aware of. Our honest regret for not expressing gratitude to you sooner.

 25. After examine a few of the blog posts in your website now, and I truly like your method of blogging. I bookmarked it to my bookmark website checklist and will probably be checking back soon. Pls take a look at my website online as effectively and let me know what you think.

 26. Hi there! Do you know if they make any plugins to help with Search Engine Optimization? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good gains. If you know of any please share. Kudos!

 27. Hello, i read your blog from time to time and i own a similar one and i was just wondering if you get a lot of spam responses? If so how do you prevent it, any plugin or anything you can recommend? I get so much lately it’s driving me crazy so any help is very much appreciated.

 28. Great amazing things here. I¡¦m very happy to look your post. Thank you so much and i’m taking a look forward to touch you. Will you please drop me a mail?

 29. I simply want to mention I am beginner to blogs and really savored this blog site. Most likely I’m planning to bookmark your blog post . You surely come with superb stories. With thanks for sharing your webpage.

 30. I just want to mention I am just very new to blogging and site-building and honestly savored your web site. Very likely I’m likely to bookmark your blog post . You absolutely have terrific article content. Bless you for sharing your blog.

 31. I would like to show my appreciation to this writer for bailing me out of this particular trouble. After scouting throughout the world-wide-web and obtaining tips which are not beneficial, I believed my life was over. Existing without the approaches to the issues you have sorted out by means of your good short post is a crucial case, and ones which could have negatively affected my entire career if I had not come across your blog. Your main talents and kindness in taking care of all the things was valuable. I’m not sure what I would have done if I hadn’t come across such a subject like this. I can also at this moment look forward to my future. Thanks a lot very much for this reliable and amazing help. I will not hesitate to recommend your web blog to any person who would need guidelines on this issue.

 32. Hi, Neat post. There’s a problem with your site in internet explorer, could check this… IE still is the market chief and a good part of people will pass over your wonderful writing because of this problem.

 33. Admiring the time and effort you put into your website and in depth information you offer. It’s awesome to come across a blog every once in a while that isn’t the same unwanted rehashed material. Wonderful read! I’ve saved your site and I’m adding your RSS feeds to my Google account.

 34. I simply want to tell you that I am newbie to weblog and certainly liked you’re web blog. Probably I’m likely to bookmark your blog post . You definitely have great stories. Appreciate it for revealing your web-site.

 35. I have been absent for some time, but now I remember why I used to love this site. Thank you, I¡¦ll try and check back more frequently. How frequently you update your web site?

 36. I’ve been surfing online more than three hours today, but I never discovered any attention-grabbing article like yours. It is lovely value sufficient for me. Personally, if all site owners and bloggers made excellent content as you did, the internet might be much more helpful than ever before.

 37. I simply want to say I’m new to blogs and seriously loved you’re blog site. Most likely I’m planning to bookmark your site . You actually come with outstanding articles and reviews. Regards for sharing your web site.

 38. I’m usually to blogging and i actually admire your content. The article has actually peaks my interest. I’m going to bookmark your website and maintain checking for brand spanking new information.

 39. Hey there! Quick question that’s entirely off topic. Do you know how to make your site mobile friendly? My weblog looks weird when viewing from my iphone. I’m trying to find a template or plugin that might be able to resolve this issue. If you have any recommendations, please share. Cheers!

 40. Zune and iPod: Most people compare the Zune to the Touch, but after seeing how slim and surprisingly small and light it is, I consider it to be a rather unique hybrid that combines qualities of both the Touch and the Nano. It’s very colorful and lovely OLED screen is slightly smaller than the touch screen, but the player itself feels quite a bit smaller and lighter. It weighs about 2/3 as much, and is noticeably smaller in width and height, while being just a hair thicker.

 41. This is incredibly generous with you to provide without restraint just what a few individuals might have offered for an ebook to generate some dough on their own, certainly seeing that you might have done it if you ever desired. Those tricks in addition acted as the good way to be sure that the rest have the same fervor much like my personal own to learn a lot more concerning this problem. I believe there are millions of more pleasurable times ahead for those who go through your website.

 42. you’re in reality a excellent webmaster. The website loading pace is amazing. It kind of feels that you are doing any distinctive trick. In addition, The contents are masterpiece. you have performed a wonderful activity in this matter!

 43. Awesome internet! Would you have any recommendations for wannabe article writers? I’m hoping to start my own website eventually while I’m a little lost on every thing. Might you recommend beginning with a 100 % free console like Blogger or opt for a paying solution? There are so many choices out there that I’m totally overwhelmed .. Any kind of recommendations? Appreciate it!

 44. Just want to say your article is as surprising. The clearness in your post is simply spectacular and i could assume you’re an expert on this subject. Fine with your permission let me to grab your RSS feed to keep updated with forthcoming post. Thanks a million and please carry on the rewarding work.

 45. I’m really exceptionallyinspired along with your composing skills and in additionwith the setup in your weblog. Is this a paid matter or did you modify it your self? Anyway keep up the excellent high quality writing, it’s uncommon to look a great bloglike this one today

 46. I as well as my guys came studying the best helpful tips on the website while the sudden I had a terrible suspicion I never expressed respect to the web site owner for those tips. My boys were so stimulated to read through them and now have clearly been loving these things. We appreciate you genuinely so kind and for considering some decent subject matter most people are really eager to discover. Our own sincere apologies for not expressing appreciation to you earlier.

 47. I simply want to tell you that I am just newbie to blogging and site-building and certainly liked you’re web page. Almost certainly I’m planning to bookmark your website . You actually come with terrific stories. Kudos for sharing with us your website page.

 48. F*ckin’ tremendous things here. I am very glad to see your article. Thank you a lot and i’m taking a look forward to touch you. Will you kindly drop me a mail?

 49. you are actually a good webmaster. The website loading velocity is incredible. It kind of feels that you’re doing any unique trick. Also, The contents are masterpiece. you have done a great process on this topic!

 50. I have to express my appreciation to you for rescuing me from this issue. Right after checking throughout the world-wide-web and finding advice which are not powerful, I assumed my life was over. Existing without the solutions to the issues you have solved by way of this site is a critical case, and the kind which might have badly affected my entire career if I had not come across the website. That mastery and kindness in touching the whole thing was helpful. I am not sure what I would’ve done if I hadn’t discovered such a solution like this. I am able to at this point look forward to my future. Thank you so much for the high quality and sensible guide. I will not think twice to recommend your site to any individual who desires counselling about this issue.

 51. It happens to be suitable time to make some desires for the long run. I’ve study this blog posting and if I have the ability to, I desire to suggest you a few interesting suggestions.

 52. Zune and iPod: Most people compare the Zune to the Touch, but after seeing how slim and surprisingly small and light it is, I consider it to be a rather unique hybrid that combines qualities of both the Touch and the Nano. It’s very colorful and lovely OLED screen is slightly smaller than the touch screen, but the player itself feels quite a bit smaller and lighter. It weighs about 2/3 as much, and is noticeably smaller in width and height, while being just a hair thicker.

 53. I have been surfing online more than 3 hours today, yet I never found any interesting article like yours. It is pretty worth enough for me. In my view, if all webmasters and bloggers made good content as you did, the net will be much more useful than ever before.

 54. My brother suggested I might like this web site. He was totally right. This post actually made my day. You cann’t imagine simply how much time I had spent for this info! Thanks!

 55. We are veryinspired together with your composing talents and in additionwith the setup on your blog. Is this a paid for subject matter or did you modify it your self? Either way stay up the excellent quality written material, it is uncommon to see a great blogging sitelike this one in recent times

 56. I was just looking for this info for some time. After 6 hours of continuous Googleing, at last I got it in your web site. I wonder what is the lack of Google strategy that don’t rank this type of informative websites in top of the list. Generally the top websites are full of garbage.

 57. What i do not understood is actually how you’re not actually much more well-liked than you may be right now. You’re so intelligent. You realize therefore considerably relating to this subject, produced me personally consider it from numerous varied angles. Its like women and men aren’t fascinated unless it is one thing to accomplish with Lady gaga! Your own stuffs outstanding. Always maintain it up!

 58. It’s the best time to make some plans for the future and it is time to be happy. I have read this post and if I could I want to suggest you some interesting things or tips. Maybe you could write next articles referring to this article. I desire to read even more things about it!

 59. Outstanding article through you. I’ve remember your stuff prior to and you’re simply extremely fantastic. I genuinely like what you have acquired here, really like what you are saying and the way in which through which you assert it. You are making it enjoyable and you still take care of to keep it sensible. I cant wait to learn much more from you. This is really a wonderful web site.

 60. Does your site have a contact page? I’m having a tough time locating it but, I’d like to shoot you an email. I’ve got some suggestions for your blog you might be interested in hearing. Either way, great blog and I look forward to seeing it expand over time.

 61. Thank you for the auspicious writeup. It in reality used to be a enjoyment account it. Look complicated to more brought agreeable from you! However, how can we keep up a correspondence?

 62. Thank you, I have recently been looking for info about this topic for a long time and yours is the greatest I’ve discovered so far. But, what in regards to the conclusion? Are you sure in regards to the source?

 63. Howdy would you mind stating which blog platform you’re using? I’m planning to start my own blog soon but I’m having a difficult time choosing between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your design seems different then most blogs and I’m looking for something unique. P.S Apologies for getting off-topic but I had to ask!

 64. keep up the fantastic piece of work, I read few blog posts on this website and I conceive that your website is real interesting and holds bands of superb information.

 65. I merely want to inform you that I am new to having a blog and certainly adored your report. Quite possibly I am inclined to save your blog post . You simply have amazing article content. Be Grateful For it for telling with us your very own blog webpage

 66. My spouse and I stumbled over here by a different web page and thought I might check things out. I like what I see so now i am following you. Look forward to exploring your web page yet again.|

 67. I am just trulyinspired with your publishing talents aswith the layout for your blog. Is this a paid for subject or did you modify it your self? Either way stay up the excellent high quality article, it is uncommon to look a great sitelike this one today

 68. Hi there, I found your blog via Google while looking for a related topic, your web site came up, it looks good. I have bookmarked it in my google bookmarks.

 69. Hi my friend! I wish to say that this article is amazing, nice written and include approximately all significant infos. I would like to see more posts like this.

 70. I am not sure where you are getting your info, but great topic. I needs to spend some time learning much more or understanding more. Thanks for fantastic information I was looking for this information for my mission.

 71. Greetings I am so delighted I found your blog page, I saw you by mistake, while I was searching on Bing , Anyways Now I’m here now and would want to express thanks a lot for a incredible blog posting. It really is a entertaining blog site, I do not have available free time to browse it all at the moment but I have saved it, when I have free time I could be back once again to check a great deal more.

 72. It’s perfect time to make a few plans for the long run and it is time to be happy. I have read this put up and if I may I wish to suggest you few interesting issues or advice. Maybe you can write next articles relating to this article. I desire to learn even more things approximately it!

 73. Hullo there, just changed into alert to your weblog via Search engine, and located that it is very genuinely informative. I’ll be grateful for those who proceed this in future. A lot of other people will probably be benefited from your articles

 74. Heya! I just wanted to ask if you ever have any problems with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing a few months of hard work due to no data backup. Do you have any solutions to protect against hackers?

 75. Very great post. I just stumbled upon your weblog and wished to say that I have truly loved surfing around your blog posts. In any case I will be subscribing to your feed and I’m hoping you write again very soon!|

 76. This is getting a bit more subjective, but I much prefer the Zune Marketplace. The interface is colorful, has more flair, and some cool features like ‘Mixview’ that let you quickly see related albums, songs, or other users related to what you’re listening to. Clicking on one of those will center on that item, and another set of «neighbors» will come into view, allowing you to navigate around exploring by similar artists, songs, or users. Speaking of users, the Zune «Social» is also great fun, letting you find others with shared tastes and becoming friends with them. You then can listen to a playlist created based on an amalgamation of what all your friends are listening to, which is also enjoyable. Those concerned with privacy will be relieved to know you can prevent the public from seeing your personal listening habits if you so choose.

 77. With havin so much written content do you ever run into any problems of plagorism or copyright infringement? My website has a lot of exclusive content I’ve either authored myself or outsourced but it appears a lot of it is popping it up all over the web without my permission. Do you know any methods to help prevent content from being ripped off? I’d really appreciate it.|

 78. Hi, Neat post. There is a problem with your lotopyeer site in internet explorer, would test this… IE still is the market leader and a large portion of people will miss your great writing because of this problem.

 79. My husband and i ended up being absolutely happy when Raymond could carry out his researching because of the ideas he obtained through the web page. It is now and again perplexing just to find yourself giving for free helpful tips which people might have been trying to sell. Therefore we acknowledge we’ve got the blog owner to give thanks to for that. The specific explanations you made, the easy website menu, the relationships you can help to instill – it’s got all terrific, and it’s really aiding our son in addition to our family understand the issue is thrilling, and that is rather vital. Thank you for the whole thing!

 80. Hello There. I found your blog the usage of msn. This is a very smartly written article. I’ll be sure to bookmark it and return to learn extra of your helpful information. Thanks for the post. I’ll definitely return.

 81. Amazing guide through you. I’ve consider your concepts previous to and you are simply extremely wonderful. I honestly enjoy what you have bought right here, really like what you are saying and the way in which during which you are saying it. You’re making it enjoyable and you still care for to stay it wise. I cant wait to read much more from you. This is actually a great site.

 82. I have not checked in here for a while because I thought it was getting boring, but the last several posts are great quality so I guess I will add you back to my everyday bloglist. You deserve it my friend 🙂

 83. Aw, this was an exceptionally nice post. Spending some time and actual effort to produce a very good article… but what can I say… I hesitate a lot and don’t manage to get nearly anything done.|

 84. Greetings I am so grateful I found your blog page, I saw you by mistake, while I was searching on Yahoo , Anyhow we are here now and would love to pronounce cheers for a tremendous post. It’s a exciting wordpress bog, I don’t have spare time to read through it all at the minute but I have bookmarked it, as soon as I have available free time I will most likely be right back to review a great deal more.

 85. Hi! Someone in my Myspace group shared this website with us so I came to give it a look. I’m definitely enjoying the information. I’m bookmarking and will be tweeting this to my followers! Excellent blog and excellent design.|

 86. Hey there! I know this is kinda off topic but I was wondering if you knew where I could locate a captcha plugin for my comment form? I’m using the same blog platform as yours and I’m having trouble finding one? Thanks a lot!|

 87. I’m extremely impressed with your writing talents and also with the structure to your weblog. Is this a paid subject or did you modify it yourself? Anyway stay up the nice quality writing, it’s rare to look a nice weblog like this one these days..

 88. With havin so much content and articles do you ever run into any problems of plagorism or copyright violation? My site has a lot of completely unique content I’ve either authored myself or outsourced but it looks like a lot of it is popping it up all over the internet without my agreement. Do you know any methods to help protect against content from being stolen? I’d truly appreciate it.

 89. It is most suitable occasion to make some plans for the long run. I’ve looked over this posting and if I may, I desire to recommend you a few great recommendations.

 90. Once I originally commented I clicked the -Notify me when new feedback are added- checkbox and now each time a remark is added I get four emails with the identical comment. Is there any approach you may remove me from that service? Thanks!

 91. This is very interesting, You’re a very skilled blogger. I have joined your rss feed and look forward to seeking more of your wonderful post. Also, I have shared your web site in my social networks!|

 92. Hello! This is my first visit to your blog! We are a collection of volunteers and starting a new initiative in a community in the same niche. Your blog provided us beneficial information to work on. You have done a wonderful job!|

 93. Very great post. I simply stumbled upon your weblog and wished to mention that I’ve really enjoyed surfing around your blog posts. After all I will be checking in your rss feed and I hope you submit again very soon!

 94. I and also my guys have been viewing the great recommendations from your website then the sudden got an awful feeling I had not thanked the site owner for those secrets. All of the people came totally glad to learn all of them and have seriously been using those things. Many thanks for getting well helpful and then for obtaining this form of brilliant tips most people are really eager to know about. Our own sincere regret for not expressing appreciation to you sooner.

 95. Wonderful blog! I found it while browsing on Yahoo News. Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News? I’ve been trying for a while but I never seem to get there! Thanks

Los comentarios están cerrados.