Misas de Nadal

Estamos xa na entrada destes días de festas e por mor delas os horarios dalgunhas das misas mudan de horario.

Os cambios son os seguintes:

– Día 24 – Misa do galo: 20h00

– Día 25: 11h30 e 12h30

– Día 1: 11h30 e 12h30