A metade dos españois variaron a súa dieta nos últimos dous anos pola crise

Segundo un estudo de Intermón Oxfam en España, 5 de cada 100 españois non teñen os recursos suficientes para poder comer a diario, o que supón que 2,3 millóns de españois teñen algo máis que dificultades para chegar a fin de mes. Ademais, o 33 por cento dos cidadáns cambiou a súa dieta por motivos económicas debido ao aumento de prezo dalgúns produtos e ao aumento do paro.

Esta cifra, que parece alarmante, é aínda un punto maior noutros países máis ricos de Europa, como Alemaña ou Gran Bretaña, ou mesmo en Australia e Estados Unidos. Non obstante, está moi por debaixo do 50% da poboación que non ten diñeiro abondo para comer todos os días en países en vías de desenvolvemento como Tanzania ou Kenya.

+info: www.intermonoxfam.org/crece