Problemas políticos mentres as persoas sen teito seguen sen albergue público

Estes días a prensa local (Faro de Vigo, Voz de Galicia e Atlántico) recolle os problemas entre os socios de goberno do Concello de Vigo, PSOE e BNG, a propósito da construción do albergue.
Ao marxe de quen dos bandos teña razón cremos que xa chegou a hora de atender a este colectivo co respecto e cos recursos axeitados á súa delicada situación.
Dende a comunidade e dende outros grupos seguiremos a reivindicar moi alto que os dereitos sociais son para todos!

Un comentario

Los comentarios están cerrados.