Vídeo: Discurso de soldado norteamericano

Mike Prysner é un soldado do exército norteamericano que estivo destinado en Irak. Tras dous anos regresou a casa con moitas reflexións sobre o alí vivido. Consecuencia disto comenzou a súa loita en contra da guerra sinalando sen complexos quen son os inimigos do pobo norteamericano.