“Haití emerxencia”: campaña de solidariedade coas vítimas do terremoto e apoio á reconstrución

Haití emerxencia“: campaña de solidariedade coas vítimas do terremoto e apoio á reconstruciónRecollida de donacións e colectas especiais nas misas.

Os cartos enviáranse directamente aos afectados a través da organización ACCIÓN VERAPAZ, dos dominicos/as con presenza no país do 1 ao 15 de febreiro na parroquia ou na conta 2080-0077-10-0000045175 de Caixanova.