Benedicto XVI e a Teoloxía da Liberación

Podemos ler na web de Redes Cristiás dous artigos («El Papa quiere enterrar la Teología de la Liberación» e «Benedicto XVI denostó a la Teología de la Liberación«) nos que se presenta algunhas das opinións do Papa Benedicto XVI sobre a Teoloxía da Liberación.