Xornada de Limpeza

Como estaba anunciado no calendario do curso 2008-2009 tivemos hoxe a “limpeza xeral do complexo”. Dende as 10 da mañá un grupo de voluntarios da comunidade levou a cabo esta actividade anual. O noso Cristo da Victoria quedou brillante para presidir a nosa Pascua.