Estado: crítico – Voces da guerra no leste do Congo

Presentamos a esta web elaborada por Médicos Sen Fronteiras coa que pretenden sensibilizarnos sobre os problemas da guerra que está a padecer o Congo.