O bispo guatemalteco Álvaro Ramazzini ameazado de morte

Guatemala é un país que “sufriu máis de 30 anos de enfrentamento armado interno cun saldo de máis de 200 mil persoas mortas ou desaparecidas; cunha vixente situación violenta, que se cobra vítimas inocentes día tras día; cunha exacerbada desigualdade na distribución da riqueza…”

Fronte a esta realidade, o bispo guatemalteco Álvaro Ramazzini mantén, que o compromiso pastoral da Conferencia que representa está en contribuír a un orden xusto na sociedade, colaborando na creación de estruturas xustas. Concretase en traballar con e para os campesiños pobres, os desempregados e os sen terra; traballase estreitamente con organizacións de dereitos humanos, sindicais, indíxenas e populares…

Ramazzini volveu a ser ameazado de morte, malia que cada vez son máis as voces que se levantan contra quen quere silencialo. Asina a carta de apoio enviada ao presidente Colom.

Máis info no blog: www.otromundoesposible.org

ramazzini