Aniversario da morte de Martin Luther King

O pasado 4 de abril facían 40 anos da morte de Martín Luther King, ex-ministro da Igrexa Bautista e activista poos dereitos civís dos afroamericanos en EE.UU.

Como lembranza á súa persoa deixamos aquí o seu famoso discurso "Eu tiven un soño".