Campaña destinada a esixir unha reforma profunda do sistema de Nacións Unidas

A campaña destinada a esixir unha reforma profunda do sistema de Nacións Unidas, de modo que este organismo internacional que  etermina moitas veces o destino dos países e dos seus habitantes teña un funcionamento verdadeiramente democrático (non coma  agora), e que consecuentemente o FMI, BM e OMC estean subordinados a el e, polo tanto, á vontade dos pobos organizada democráticamente.
Na actualidade hai unha recollida de sinaturas de apoio a esta campaña.
Máis información na web: www.reformcampaign.net